Film

Produktfilm för mässa
Denna produktfilm har jag filmat med Cannon Eos 5D Mark II i HD-kvalité och redigerat i Final Cut Pro.
Slutprodukten är i format för HD-TV, Ipad, Iphone och YouTube. Längd 5,15 minuter.
Uppdragsgivare Roofia AB.